Log in

Login op de website

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

In onze school kiezen we vanaf de kleuterschool tot en met het zesde leerjaar voor contractwerk en hoekenwerk.

 

Via contractwerk en hoekenwerk kunnen de kinderen zelfstandig of in duo's of beperkte groepen aan de slag op hun eigen tempo, eigen niveau, eigen interesses, ... maar ook moeten een aantal opdrachten minimaal uitgewerkt worden. Er zit een grote variatie in de opdrachten gaan van wiskunde, taal, stellen, spellen tot bouwen van 3D constructies, spelen van gezelschapsspelen, ict-opdrachten met pc, tablet of digibord, en nog veel meer. 

 

Contractwerk

 

Bij contractwerk heeft elk kind een opdrachtenpakket dat tijdens de contracttijd gerealiseerd moet worden. Contractwerk maakt een aanpassing aan de individuele noden van de kinderen mogelijk. 

 

Wij streven bij contractwerk 3 grote doelen na:

  • betrokkenheid verhogen
  • zelfstandigheid bevorderen
  • differentiatie realiseren

 

Hoekenwerk

Bij hoekenwerk werken de kinderen in kleinere groepjes in verschillende hoeken.

 

Zo is er een leeshoek, een taalhoek, een computerhoek, een luisterhoek, een rekenhoek, … .

 

Door middel van een doorschuifsysteem komen alle hoeken eens aan bod.

 

Ook hier streven wij enkele doelen na:

  • tegemoet komen aan de individuele noden van de kinderen
  • het zelfstandig werken bevorderen
  • differentiatie