Log in

Login op de website

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Op een aantal vrijdagnamiddagen per schooljaar focussen we met de ganse lagere school op verkeer. We gaan dan in kleine groepjes leren over verkeer. Er zijn theoretische lessen afgewisseld met praktische oefeningen. We kunnen hiervoor rekenen op extra begeleiding van ouders, familie en vrijwilligers. 

 

Onze leerlingen leggen praktische proeven af, oefenen hun behendigheid. De kinderen gaan ook effectief de straat op, in kleine groep en onder begeleiding, om de specifieke gevaarlijke punten in de schoolomgeving veilig te leren gebruiken.