Log in

Login op de website

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

P1020854 P1020857

Bekijk hier het foto-album tandemlezen 2013-2014

 

‘Lezen speelt in onze samenleving een cruciale rol. Leren lezen, en vooral leren begrijpend lezen, is echter niet voor iedereen even gemakkelijk. Vele kinderen hebben het dan ook niet zo begrepen op begrijpend lezen.

Een belangrijke misvatting is dat als kinderen woorden en zinnen correct kunnen decoderen, hun leesbegrip zich ook wel spontaan zal ontwikkelen en zij meteen de betekenis begrijpen van wat er staat geschreven. Bekwame lezers doen echt wel meer dan woord voor woord verklanken wat er op papier staat. Ze jongleren met begrippen, betekenissen en beelden, ze controleren en bewaken hun leesbegrip, ze reflecteren over het leesproces, … Wanneer het dreigt mis te lopen, kunnen zij bovendien gemakkelijk putten uit allerlei strategieën die toelaten beter greep op de tekst te krijgen: ze activeren relevante voorkennis, maken voorspellingen over het verloop van de tekst, controleren de tekst op samenhang en consistentie, passen hun leestempo aan de moeilijkheidsgraad van de tekst aan, onderscheiden hoofd- en bijzaken, herlezen moeilijke passages, …’

 

Uit: ‘Een boek voor twee. Strategieën voor begrijpend lezen

via peer tutoring.’, geschreven door Hilde van Keer.

 

Waarom willen wij tandemlezen?

In onze school willen wij er o.a. voor zorgen dat kinderen plezier krijgen in het lezen.

We streven ernaar om het lezen, het technisch maar ook het begrijpend lezen, van onze kinderen te verbeteren.
Eén van de manieren waarop wij dat doel proberen te bereiken is via het ‘tandemlezen’.

 

Wat is tandemlezen eigenlijk?

 

Wat is het doel?

Tandemlezen rust op twee pijlers.

Enerzijds zet het leerlingen uit het basisonderwijs aan tot elkaar ondersteuning geven bij het lezen.

De tandems, gevormd met leerlingen uit het eerste en het vierde leerjaar, leggen vooral de nadruk op het technische lezen, het oefenen ervan en in mindere mate op het begrijpend lezen.

De tandems, gevormd met leerlingen uit het tweede en het vijfde leerjaar en het derde en het zesde leerjaar, leggen de nadruk op zowel het technisch als het begrijpend lezen.

 

Anderzijds draait het om de samenwerking tussen de leerlingen. Om dit op een, voor beiden, aangename manier te doen, zijn er enkele aandachtspunten: een goede luisterhouding, hulp bieden, omgaan met fouten, complimentjes geven, …


De eerste pijler vermeldt dat er naast het technisch lezen ook aan begrijpend lezen wordt gedaan. Hiervoor gebruiken de we deels de stappen van de leeskaart van onze taalmethode “Taalsignaal Anders”

De 3 grote stappen zijn

Wat doe ik VOOR het lezen

Ik kijk … / Ik denk …/ Ik weet al

  • Waarop let ik TIJDENS het lezen

Letten op correcte uitspraak, correct leeshouding, …

  • NA het lezen

Wat vond ik ervan? Wat kan ik erover vertellen? Heb ik alles begrepen?

 

Ook rond de tweede pijler (interactie tussen de leerlingen) worden bepaalde zaken aangeleerd, bv. via rollenspellen, om op een goede manier te leren omgaan met elkaar. De bestuurders van de tandems (4de, 5de en 6de leerjaar) leren o.a. hoe ze op een gepaste wijze een leesmoment kunnen starten en afsluiten, hoe ze complimenten kunnen geven, hoe ze fouten kunnen verbeteren, …

 

Hoe verloopt dit praktisch in onze school?

Gedurende de eerste maanden van het schooljaar (tot aan allerheiligenvakantie) geven de leerkrachten van het 4de, 5de en 6de leerjaar lessen rond ‘tandemlezen’. Deze lessen omvatten alle aspecten die aan bod komen gedurende het tandemlezen. De kinderen leren hoe ze een goede leesmakker kunnen zijn en wat er van hen verwacht wordt als goede begeleider. Ze komen te weten met welke kindje uit de lagere klassen ze gaan lezen, krijgen een begeleidingsmapje, …

 

De leerlingen van de lagere klassen worden ingelicht over wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt.

 

Vanaf november starten we dan met het eigenlijke tandemlezen.

 

Elke tandem (begeleider+lezer) gaat dan op 3 tot 5 afgesproken momenten lezen op een vooraf afgesproken plaats. Nadat het lezen voorbij is, vullen de leerlingen in hoe ze het lezen en de verwerking ervan vonden. Als het lezertje flink gelezen heeft, verdient hij of zij een stickertje. Als ze op het einde voldoende stickers gehaald hebben, krijgen ze een beloningskaartje met een leuk compliment op van hun begeleider.

 

De tandems blijven gedurende het hele schooljaar hetzelfde, tenzij er tandems zijn die niet goed kunnen samenwerken.

 

Het volgende schooljaar veranderen de tandems weer wel. Zo blijft het voor alle kinderen spannend en leuk.