Log in

Login op de website

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

Vanaf de eerste kleuterklas tot en met het tweede leerjaar doen de kinderen aan schrijfdans. Schrijfdans is een hulp om door middel van muziek, rijmpjes, spelletjes en muziek en fantasietekeningen een vloeiend en gezond handschrift voor te bereiden.

De kinderen combineren grof – en fijnmotorische bewegingen in de lucht en op papier.

 

Dit gebeurt zowel in de turnlessen als ook wekelijks in de klas.