Inloggen

Login op de website

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

naar bijenkorf

Kleuterschool

Lagere school

naar schoolprojecten

naar kalender

naar oudercomite 1

Sneeuwklassen
De voorbije maand zal niet snel vergeten worden door onze zesdejaars. Zij genoten 9 dagen op
sneeuwklassen in Oostenrijk. Bekijk hun avontuur: http://www.bloggen.be/sneeuwklassenbijenkorf2018 .
Langs deze weg willen wij de begeleiders van onze opstapklassen bedanken om voor onze leerlingen die
leerrijke ervaringen te verzorgen! Dank aan het oudercomité, onze sponsors voor het financieel
ondersteunen van onze opstapklassen. Merci aan het ‘thuisblijvende’ team.

Kriebelteam
In januari heeft ons kriebelteam alle kinderen gecontroleerd. Na elke grote vakantieperiodes worden er door
het kriebelteam controles ingepland. In klassen waar er luizen of neten aangetroffen worden, wordt er twee
weken later een her controle gedaan. Wij roepen alle ouders op om regelmatig thuis uw kind te controleren
op luizen. Tips over hoe je dit het best kan doen, kan je vragen aan ons kriebelteam!
Als ouder krijgt u steeds een brief mee na de controle van uw kind. Indien er in tussentijd luizen worden
vastgesteld, dan wordt er een luizensticker in het agenda gekleefd.

Inzamelactie dopjes voor Kiara en andere blind geleide honden
Wij zamelen op school dopjes in ten voordele van de opleiding van
blindgeleidehonden. Er komen veel dopjes binnen, waarvoor onze
dank! Onze ‘dopjesbuddies’ – dat zijn leerlingen die samen met Charlotte de
dopjestonnen leeg maken en nakijken – hebben de laatste tijd veel
werk met het sorteren van de juiste dopjes.
Gelieve enkel onderstaande dopjes binnen te brengen:

 

goede_foute dop...

Hotelklassen
Uw kind gaat tijdens de schooluren soms op ‘hotel’. Dit gebeurt als de klasjuf ziek is of als er een overleg
plaats vindt tijdens de lesuren van de klasleerkracht. Elk kind heeft één vaste hotelklas. De kinderen worden
steeds in kleine groepjes in dezelfde klas opgevangen. Op deze manier is de ‘hotelklas’ voor uw kind ook een
vertrouwde klas.
In de kleuterschool hangt op de klasdeur een overzicht van de kinderen met hun ‘hotel’, zo kan je als ouder
kijken waar je ze eventueel moet ophalen.

Koek op vrijdag
Op vrijdag eten onze kinderen van de kleuterschool GEEN koek meer in de namiddag. Onze kleuters eten
WEL een koek in de namiddag!

Website
De website van onze school wordt dit jaar beperkt geüpdatet. Onze website is verouderd en de software
wordt niet meer ondersteund. Er werd werk gemaakt wordt van een nieuwe website. Helaas is de
samenwerking met onze nieuwe firma al stopgezet en zijn we nu terug van 0 moeten starten. We proberen
zo goed mogelijk jullie op de hoogte te houden; via onze facebookpagina en in de mate van het mogelijke via
de website. Als er onder de ouders mensen zijn die vaardig zijn met Google Sites en men wil helpen, dan mag
je steeds een bericht laten!

Agenda

Geen evenementen