Inloggen

Login op de website

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

naar bijenkorf

Kleuterschool

Lagere school

naar schoolprojecten

naar kalender

naar oudercomite 1

Schooljaar 2017-2018

We wensen iedereen een fijn en leerrijk schooljaar toe. Langs deze weg wil ik iedereen ook graag bedanken voor het vertrouwen in onze school.

Ouderavond

In het begin van het schooljaar willen we alle ouders goed informeren over de werking van onze school. Op deze avond is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen. De begeleiders van Kikoen, de voor-en naschoolse opvang, zullen ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Op woensdag 6 september nodigen we alle ouders van de lagere school uit en op donderdag 14 september nodigen we alle ouders van de kleuterschool uit. We starten telkens om 19u30 met een korte algemene uitleg in de refter van de lagere school. Aansluitend wordt u verwacht in de klas van uw kind, waar de klasleerkracht specifieke uitleg geeft over de werking van het leerjaar van uw kind. De organisatie van de lesuren en specifieke projecten per leerjaar worden toegelicht. Er is mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Oudercomité

Ons oudercomité nodigt vrijblijvend alle ouders uit op hun eerste bijeenkomst op maandag 11 september om 20u in de leraarskamer van de lagere school. Heb je interesse om hun werking te leren kennen, hen te ondersteunen of om zaken te vragen. Van harte welkom! 

Aandachtspunten

Aan de start van het schooljaar willen wij volgende afspraken even opfrissen.

Wij zijn een afvalarme school, we maken gebruik van herbruikbare dozen en flessen.

In de voormiddag eten we een gezond tussendoortje: fruit of groente (wortel, tomaatjes, komkommer, …)

Wij drinken geen frisdranken op school. De kinderen mogen steeds kraantjeswater drinken. De kinderen mogen een gezond drankje meebrengen voor bij de boterhammen. De rest van de dag drinken we water.

Wij dragen steeds de fluovest van de school van en naar school. Als we met de fiets rijden, dragen we steeds de helm van de school. Elke leerling krijgt in het eerste leerjaar een helm van de gemeente. 

Mosselfeest

Onze eerste activiteit is op ZONDAG 17 september. We organiseren een mosselfeest ten voordele van onze opstapklassen. Met de opbrengst laten we onze leerlingen van L456 op bosklassen, ardennenklassen en sneeuwklassen gaan.  We hopen dat u komt smullen en steunen. 

Veilig en sportief

Op 22 september is het strappdag en werken we de ganse dag rond veilig en sportief naar school komen! De schoolomgeving zal verkeersvrij zijn en die dag gaan we onder andere fietsen in de straat. Kijk je fiets goed na, zorg dat hij goed en veilig in orde is.

Wij zijn heel blij dat we dit schooljaar terug op onze vaste gemachtigd opzichter, Victor, kunnen rekenen aan de oversteek van bakker Geerts ’s morgens. Indien we nog meer vrijwilligers vinden, kunnen we dit ook inrichten aan de Broodjeshoek. Vrijwilligers mogen zich altijd melden!

Speelplaats kleuterschool

Er is in de vakantie hard gewerkt aan onze kleuterspeelplaats door ouders, grootouders, de gemeente en de juffen. Langs deze weg wil ik alle helpende handen heel erg bedanken.

Spijtig genoeg heeft de firma van de speeltoestellen vertraging opgelopen waardoor we nog even op de speeltoestellen moeten wachten. Onze kleuterspeelplaats wordt binnenkort ook nog een stukje groter. De gemeente heeft de grond achter onze zandbak bij aangekocht en zal de verdere werken van de uitbreiding dit schooljaar uitvoeren. 

Agenda

Geen evenementen