Inloggen

Login op de website

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

naar bijenkorf

Kleuterschool

Lagere school

naar schoolprojecten

naar kalender

naar oudercomite 1

Kinderclub

Onze nieuwe vaste begeleiders van de voor – en naschoolse opvang hebben het warme onthaal voor onze kinderen vlot overgenomen van hun vorige collega’s. We zijn blij dat voor onze kinderen alles vlot is verlopen.

Vanaf mei 2017 vragen we om per kind dat men afhaalt even een handtekening te plaatsen voor vertrek. Dit omdat we toch graag willen registreren wie welk kind afhaalt.

Na schooltijd niet direct naar huis

We willen vragen om door te geven wanneer uw zoon of dochter na schooltijd niet rechtstreeks naar huis gaat. Ook indien uw kind door iemand anders afgehaald wordt, ook in de naschoolse opvang is het nodig dit door te geven.

Dit kan door een nota in het agenda van uw zoon of dochter voor de kinderen van het lager. Voor de kleuters willen we vragen om een briefje mee te geven indien het anders verloopt dan wat gangbaar en gekend is door kleuter en juf. 

IOK toets

Wij nemen met onze school jaarlijks deel aan de IOK-toets. Dit is een peilingstoets. De resultaten van deze toets gebruiken we om na te gaan waar wij als school staan t.o.v. het regionaal gemiddelde. Door het analyseren van deze toetsresultaten kunnen we ons onderwijs gericht bijsturen. Tevens willen de makers van de toets ons inspireren. Dit jaar is de IOK-toets een muzisch proces dat in de voorbije en huidige maand afgenomen wordt. We hebben al mooie resultaten gezien. Onze leerlingen van het zesde leerjaar leggen de OVSG-toets af. Dit is een peilingstoets van onze koepel die in gans Vlaanderen aangeboden wordt.

Wij vinden het als school belangrijk om onze ‘onderwijskwaliteit’ te meten en op basis van de onderzoeksresultaten ons onderwijs bij te sturen.

In dit kader zullen wij u in mei een vragenlijst bezorgen. Met het  schoolteam maken we werk van ons schoolwerkplan en samen sturen we ons onderwijs bij en gaan we stapsgewijs zo goed mogelijk aan de slag met de onderwijsvernieuwingen en onze schoolsituatie. Wij willen ook graag meten en weten hoe dit voor de ouders is. Na de enquête volgt er een analyse van de resultaten en deze worden teruggekoppeld.

Voorleesproject Rozenberg

Reeds enkele jaren werken we samen met de Rozenberg rond een voorleesproject. Hierbij komen studenten van de Rozenberg enkele malen op bezoek in onze school. Eerst maken ze kennis met de kinderen van de klas, vervolgens gaan de studenten een voorleesboek voor hun groep uitzoeken. De studenten zullen een week vóór dat ze komen de kinderen een aftelkalender bezorgen om hen enthousiast te maken voor het voorleesmoment. Uiteindelijk komen de studenten een boek voorlezen en begeleiden ze enkele activiteiten rond het verhaal van het boek. Het is fijn om zo de studenten een leerrijke kans te geven. Onze kinderen genieten steeds van de verhalen en de creatieve verwerking en aanpak.

Wegenwerken in Balen

Van 4 tot 19 mei voert Infrabel dringende werken uit aan de spoorwegoverweg in de Vaartstraat. Auto’s worden omgeleid, fietsers en voetgangers kunnen wel passeren.

 

Herinnering: nieuw telefoonnummer van de school: 014/74 42 70

Sms-berichten voor meldingen van afwezigheden: 0498/86 58 53

Agenda

Geen evenementen