Log in

Login op de website

Gebruikersnaam *
Paswoord *
Onthoud mij

De school in Rosselaar werd officieel ingericht anno september - november 1921.

Leerlingenaantallen op basis van de telling d.d. 1 februari van het desbetreffende schooljaar.

 

KLEUTERS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
De Bijenkorf 96 104 102 104 115 106 105 111
                 
LAGER 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
De Bijenkorf 131 129 139 139 148 160 161 163
                 
TOTAAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
De Bijenkorf 227 233 241 243 263 266 266 274

Onze school kent de laatste jaren een stijging van het leerlingenaantal. Wij danken alle ouders voor het vertrouwen in onze school. Langs deze weg willen wij ook alle leerkrachten, onderhoudspersoneel en iedereen ter ondersteuning danken voor de groei van onze school.